Auris Ammanschool Aurislogo

Leerlijnen

In het onderwijs maken wij gebruik van leerlijnen voor al onze groepen. Deze staan in het groepshandelingsplan. In de leerlijnen staat welke doelen wij willen behalen en welke methodieken wij hiervoor gebruiken. Daarnaast krijgt iedere leerling een individueel handelingsplan met een eigen aanpak. In in dit individueel handelingsplan staan in ieder geval eigen doelen op het gebied van leren leren, sociaal-emotionele ontwikkeling, communicatieve redzaamheid en taal.

In de begeleiding aan onze leerlingen bieden wij per groep maximaal drie arrangementen aan: het basisarrangement, het intensieve arrangement en het zeer intensieve arrangement. 

 • Basisarrangement
  Dit is van toepassing op leerlingen die voldoen aan het niveau van de leerstof uit het groepsplan.
 • Intensief arrangement
  Deze zorg helpt leerling om mee te komen in het onderwijsaanbod. De leerling krijgt extra instructie, meer lestijd en wij zetten andere materialen in. Leerlingen met een intensief arrangement volgen het basisaanbod uit het groepsplan. Er zijn ook leerlingen bij wie het erg goed gaat in een vak. Deze leerlingen krijgen minder uitleg en/of wij geven hen extra uitdagende leermaterialen. De leerling blijft dan wel meedoen met het basisaanbod.
 • Zeer intensief arrangement
  Deze zorg bieden wij leerlingen voor wie het intensieve arrangement op bepaalde gebieden niet voldoende is. Op deze gebieden wordt zeer intensieve zorg verleend. Hierbij kunt u denken aan een eigen leerlijn, één-op-éénbegeleiding, aangepaste leerstof en materialen. De leerling blijft wel meedoen met het basisaanbod.

In de bovenbouw delen wij de leerlingen in in het lesstof aanbod aan de hand van de CITO-resultaten. Het grote verschil met de lagere groepen is dat wij bij deze leerlingen meestal al veel beter zicht hebben op wat ze aankunnen. We stappen dan vaker af van het basisaanbod. De Commissie van Leerlingzorg bepaalt in overleg met de leerkracht welk aanbod een leerling krijgt.

 • Samen
 • Samen

  We leren van elkaar en met elkaar. Samen spelen en samenwerken vinden we belangrijk. Samen met de leerling, de ouders en collega's werken we aan de ontwikkeling van de leerlingen. Er is een nauwe samenwerking tussen de leerkracht, de assistent en de logopedist in de groep. 

 • Resultaatgericht
 • Resultaatgericht

  We willen eruit halen wat erin zit. De school is een open en transparante omgeving. We bieden de leerstof aan op grond van doelen, uitdaging en motivatie. De doelen zijn gekoppeld aan leerlijnen voor alle vakken. Wij houden hierbij rekening met de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Talenten van leerlingen en professionals worden optimaal benut. 
 • Betrokken
 • Betrokken

  Op de Ammanschool werkt een betrokken team. Leerlingen zijn en worden betrokken bij de eigen ontwikkeling. Aan de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt extra aandacht besteed. In de school heerst een positief leerklimaat, waarin de ontwikkeling van de leerling centraal staat. 

 • In ontwikkeling
 • In ontwikkeling

  We vinden vernieuwing belangrijk. Om bij te blijven, staan we open voor veranderingen. Op deze manier bieden we leerlingen een uitdagende leeromgeving waarin zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

 • Communicatie
 • Communicatie

  Gedurende de dag wordt er veel aandacht besteed aan taal, gesprekken en communicatie. De communicatieve ontwikkeling komt niet alleen terug bij de taalles. Ook bij creatieve vakken zoals gymnastiek, wereldoriëntatie en sociaal-emotionele ontwikkeling staat communicatie centraal. We gebruiken verschillende middelen en manieren van werken. Leerstof maken we beeldend met pictogrammen, het digibord, foto's en tekeningen. Bovendien maken we gebruik van ondersteunende gebaren. 

 • DCCookieLaw