Auris Ammanschool Aurislogo

Logopedie

Alle leerlingen op onze school krijgen logopedie. Dit helpt om de communicatie te verbeteren. Begrijpen van taal, verstaan, begrepen worden, je duidelijk kunnen maken, ondersteunende gebaren en verstaanbaar spreken zijn onderdeel van de les. Zij controleren de geluidsapparatuur bij de leerlingen met een auditieve beperking. Hieronder vindt u informatie over de aanpak Met woorden in de Weer, waar onze leerlingen dagelijks mee bezig zijn. 

Met woorden in de Weer
Woorden zijn heel belangrijk bij ons op school. Leerlingen die niet genoeg woordkennis hebben, blijven achter op allerlei gebieden. Daarom proberen we de woordenschat bij onze leerlingen te vergroten. Al onze medewerkers hebben de training Met woorden in de Weer gevolgd. Dit houdt in dat zij: 

 • nieuwe woorden (en dus kennis) simpel kunnen overbrengen;
 • ervoor zorgen dat leerlingen in gesprek gaan met elkaar;
 • de taalvaardigheid vergroten bij de leerlingen. Dat betekent dat de leerlingen zich ontwikkelen op het gebied van lezen, luisteren, schrijven en spreken;
 • ervoor zorgen dat leerlingen zelfvertrouwen krijgen op het gebied van communicatie.

Inmiddels is Met woorden in de Weer een begrip op de Ammanschool. Onze leerkrachten en leerlingen werken er dagelijks mee en zijn heel enthousiast. De resultaten zijn heel motiverend! 

Hier vindt u een overzicht van gebaren. De logopedisten motiveren ook om met gebaren de spraak te ondersteunen. 

 • Samen
 • Samen

  We leren van elkaar en met elkaar. Samen spelen en samenwerken vinden we belangrijk. Samen met de leerling, de ouders en collega's werken we aan de ontwikkeling van de leerlingen. Er is een nauwe samenwerking tussen de leerkracht, de assistent en de logopedist in de groep. 

 • Resultaatgericht
 • Resultaatgericht

  We willen eruit halen wat erin zit. De school is een open en transparante omgeving. We bieden de leerstof aan op grond van doelen, uitdaging en motivatie. De doelen zijn gekoppeld aan leerlijnen voor alle vakken. Wij houden hierbij rekening met de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Talenten van leerlingen en professionals worden optimaal benut. 
 • Betrokken
 • Betrokken

  Op de Ammanschool werkt een betrokken team. Leerlingen zijn en worden betrokken bij de eigen ontwikkeling. Aan de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt extra aandacht besteed. In de school heerst een positief leerklimaat, waarin de ontwikkeling van de leerling centraal staat. 

 • In ontwikkeling
 • In ontwikkeling

  We vinden vernieuwing belangrijk. Om bij te blijven, staan we open voor veranderingen. Op deze manier bieden we leerlingen een uitdagende leeromgeving waarin zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

 • Communicatie
 • Communicatie

  Gedurende de dag wordt er veel aandacht besteed aan taal, gesprekken en communicatie. De communicatieve ontwikkeling komt niet alleen terug bij de taalles. Ook bij creatieve vakken zoals gymnastiek, wereldoriëntatie en sociaal-emotionele ontwikkeling staat communicatie centraal. We gebruiken verschillende middelen en manieren van werken. Leerstof maken we beeldend met pictogrammen, het digibord, foto's en tekeningen. Bovendien maken we gebruik van ondersteunende gebaren. 

 • DCCookieLaw