Auris Ammanschool Aurislogo

Overgang naar andere school

Leerlingen die in een schooljaar voor oktober 12 jaar worden, krijgen een eindonderzoek. De resultaten van dit onderzoek, samen met de wensen van de leerling, vormen een advies voor u voor vervolgonderwijs. Meestal geven wij één van onderstaande adviezen.

 • Nog 1 jaar basisonderwijs.
 • Onderwijs op voortgezet speciaal onderwijs (bijvoorbeeld Auris College Rotterdam).
 • Praktijkonderwijs.
 • Vmbo (beroepsgericht / kaderberoepsgericht).

Soms stopt een leerling al eerder op onze school, bijvoorbeeld door een overstap naar regulier onderwijs. Dit gebeurt altijd in overleg met de Commissie van Begeleiding. 

Tussentijdse schoolverlaters
Wij volgen jaarlijks hoeveel leerlingen onze school tussentijds verlaten en waar zij naartoe gaan. Onze ambitie is om van leerlingen die tussentijds uitstromen, minstens 75% over te plaatsen naar het reguliere onderwijs (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs).

In schooljaar 2015-2016 is van de tussentijdse uitstroom 74% van de leerlingen naar regulier onderwijs uitgestroomd. In schooljaar 2016-2017 lag dit percentage op 20%. In schooljaar 2017-2018 lag dit percentage op 40%.

Eindschoolverlaters
Wij volgen jaarlijks waar onze leerlingen uit groep 8 naar toe gaan. Onze ambitie is dat onze leerlingen verder gaan op het voor hen hoogst haalbare niveau. Hierbij kijken wij samen met ouders en leerling welk type school het beste bij hem of haar past. We streven ernaar minstens 70% van onze eindschoolverlaters verder te laten gaan op vmbo-niveau of hoger.

In schooljaar 2015-2016 is 85% van de eindschoolverlaters naar een vmbo-richting of hoger uitgestroomd. In schooljaar 2016-2017 lag dit percentage op 60%. In schooljaar 2017-2018 lag dit percentage op 64%.

Uitstroom naar vervolgonderwijs volgens uitstroomadvies groep 6

Bestendiging
Wij volgen jaarlijks of onze uitstroomadviezen goed zijn geweest, of de oud-leerling nog doet wat wij hebben geadviseerd. Onze ambitie is een percentage van minstens 90%.

Als er sprake is van een onderwijstype bij een leerling, dan onderzoeken wij de oorzaak hiervan.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2014-2015 zijn uitgestroomd, is er bij 23 van de 28 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 82%. Bij 2 leerlingen is geen sprake van bestendiging. Dit is 7%. Bij 3 leerlingen kon de bestendiging niet worden onderzocht. Dit is 11%

Van de leerlingen die in het schooljaar 2015-2016 zijn uitgestroomd, is er bij 34 van de 36 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 94%. Bij 2 leerlingen is geen sprake van bestendiging. Dit is 6%. 

Van de leerlingen die in het schooljaar 2016-2017 zijn uitgestroomd, is er bij 19 van de 20 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 95%. Bij 1 leerling is geen sprake van bestendiging. Dit is 5%.

 • Samen
 • Samen

  We leren van elkaar en met elkaar. Samen spelen en samenwerken vinden we belangrijk. Samen met de leerling, de ouders en collega's werken we aan de ontwikkeling van de leerlingen. Er is een nauwe samenwerking tussen de leerkracht, de assistent en de logopedist in de groep. 

 • Resultaatgericht
 • Resultaatgericht

  We willen eruit halen wat erin zit. De school is een open en transparante omgeving. We bieden de leerstof aan op grond van doelen, uitdaging en motivatie. De doelen zijn gekoppeld aan leerlijnen voor alle vakken. Wij houden hierbij rekening met de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Talenten van leerlingen en professionals worden optimaal benut. 
 • Betrokken
 • Betrokken

  Op de Ammanschool werkt een betrokken team. Leerlingen zijn en worden betrokken bij de eigen ontwikkeling. Aan de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt extra aandacht besteed. In de school heerst een positief leerklimaat, waarin de ontwikkeling van de leerling centraal staat. 

 • In ontwikkeling
 • In ontwikkeling

  We vinden vernieuwing belangrijk. Om bij te blijven, staan we open voor veranderingen. Op deze manier bieden we leerlingen een uitdagende leeromgeving waarin zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

 • Communicatie
 • Communicatie

  Gedurende de dag wordt er veel aandacht besteed aan taal, gesprekken en communicatie. De communicatieve ontwikkeling komt niet alleen terug bij de taalles. Ook bij creatieve vakken zoals gymnastiek, wereldoriëntatie en sociaal-emotionele ontwikkeling staat communicatie centraal. We gebruiken verschillende middelen en manieren van werken. Leerstof maken we beeldend met pictogrammen, het digibord, foto's en tekeningen. Bovendien maken we gebruik van ondersteunende gebaren. 

 • DCCookieLaw