• Nieuws
  • Auris Ammanschool heeft label School op Seef

Auris Ammanschool heeft label School op Seef

28 augustus 2020

De Auris Ammanschool in Dordrecht heeft het label School op Seef. Het is de eerste school voor speciaal onderwijs met dit label. School op Seef is hét programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan leerlingen in de basisschoolleeftijd. Vanuit dit programma worden kinderen in een veilige omgeving begeleid in hun ontwikkeling tot veilige weggebruikers.

Men constateerde jaren geleden dat het verkeersonderwijs meer op kinderen gericht moest worden. Verschillende collega’s van de Auris Ammanschool hebben een mooi aangepast pakket gemaakt met  verkeersoefeningen voor de leerlingen. Zo kunnen de leerlingen nu zelf hun verkeersvaardigheid in beeld brengen. De school wil de komende jaren de goede basis, van zowel de praktische als de theoretische lessen, verder uitwerken. Ook wordt er nagedacht over de spits met de taxi’s voor de school.

Eind 2018 was de feestelijke uitreiking op het schoolplein. De leerlingen en collega’s van de Auris Ammanschool kregen het label overhandigd door een wethouder van de gemeente Dordrecht. Alle leerlingen verzamelden op het plein. Er was een heel parcours uitgezet. Een paar leerlingen mochten op hun fiets laten zien wat veilig verkeer voor hen betekent: links en rechts langs pionnen rijden, goed uitkijken en je hand uitsteken. Trots lieten ze hun verkeersvaardigheid zien onder luid applaus. Tot slot mocht een leerling van school door de microfoon vertellen wat de leerlingen vanuit het programma allemaal geleerd hebben.