Auris Ammanschool Aurislogo

Deel dit artikel


School op SEEF

Onze school vindt het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig, verantwoord en vaardig in het verkeer kunnen bewegen. Daarom verbindt onze school zich aan het Zuid-Hollandse programma SCHOOL op SEEF.

Concreet betekent dit dat onze school jaarlijks veel aandacht besteedt aan verkeerseducatie en zich, samen met de gemeente en ouders, inspant voor een verkeersveilige schoolomgeving. Naast theoretisch verkeerslessen, bieden wij in alle groepen ook praktische verkeerslessen aan en stimuleren wij het om lopend of op de fiets naar school te komen. Kinderen hebben immers recht op een veilige, zo zelfstandig mogelijke mobiliteit. (www.schoolopseef.nl)

Lees hier de 5 veilige verkeerstips voor ouders.

  • DCCookieLaw