Raden en vertrouwenspersonen

Medezeggenschap

De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.

  • Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten van Auris.
  • Er is een deelraad op regioniveau.

Naast de formele medezeggenschapsorganen is er op elke locatie een locatieraad. De locatieraad op de Ammanschool bestaat uit 1 ouder en 2 personeels leden. Meer informatie over hoe de medezeggenschap van Auris is geregeld kunt u vinden op auris.nl/medezeggenschap.

Naast deze officiële raden kunnen ouders op de Ammanschool ook op andere manieren bij de school betrokken zijn, zoals de oudercommissie, hulpouder, biebouder, verkeersouder etc. Meer hierover leest u in de ouderkalender.

Oudercommissie

De oudercommissie verzorgt allerlei leuke, ontspannen activiteiten samen met de school. De ouders uit deze commissie doen dit vaak samen met andere ouders. Zo zijn er:

  • de versierders, die de school versieren, bijv. met sinterklaas en kerst.
  • de verzorgers, die een paar keer per jaar helpen met bijv. het voorleesontbijt.
  • de organisatoren, die bijv. helpen bij de schoolreis en excursies.
  • de feestvierders, die helpen bij feesten, zoals het zomerfeest.

Wilt u ook meedenken over waarmee de school nog gezelliger en leuker wordt en/of meehelpen bij activiteiten? Geeft u zich dan op als hulpouder of neem contact op met Daniëlle van Geenen.

Op de Auris Ammanschool zijn de volgende personen actief in de oudercommissie:

  • Daniëlle van Geenen – medewerker (d.v.geenen@auris.nl)
  • 1 ouder
  • 1 ouder

De oudercommissie is nog opzoek naar ouders die de commissie kunnen komen versterken.

Vertrouwenspersonen

Onze vertrouwenspersonen zijn Anik Parel en Rob Leeneman. Ze zijn bereikbaar via het algemene nummer van de school.

Veiligheidscoördinator en aanspreekpunt pesten

Op iedere school is een veiligheidscoördinator en een aanspreekpersoon pesten aanwezig. Zij verzorgen de verder invulling, controle en uitvoering van het veiligheidsbeleid en antipestbeleid op de school. Onze veiligheidscoördinatoren zijn Rob Leeneman en Marianne Saris. Aanspreekpersoon bij pesten is Irma van Don.

Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van de school.