• Onze school

Onze school

De Auris Ammanschool is een school voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. Wij verzorgen onderwijs aan slechthorende leerlingen en leerlingen die moeite hebben met taal. Problemen met bijvoorbeeld spreken, woorden onthouden en duidelijk maken wat hij of zij bedoelt. Leerlingen met een onderwijsarrangement van Auris zijn welkom op onze school.

Visie

Binnen de Auris Ammanschool staat de leerling centraal. Wij zien de leerling als een uniek en sociaal mens, met eigen karaktereigenschappen, kwaliteiten, en (on)mogelijkheden. Ons onderwijs ondersteunt de totale ontwikkeling van leerlingen. Wij werken handelingsgericht en planmatig.

Het lesaanbod stemmen wij af op de behoefte van de leerling. Taal en taalontwikkeling staan centraal in alle lessen. Logopedie is daarbij een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Wij bieden een veilig leerklimaat, waarin de leerling niet bang is om fouten te maken.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten in ons onderwijs.

  • Wij richten ons onderwijs op de ontwikkeling van de leerling.
  • Wij laten leerlingen zien wat zij kunnen, wij geven hen het vertrouwen dat ze het zelf kunnen en geven leerlingen het gevoel dat zij gewaardeerd worden.
  • Wij leren leerlingen omgaan met hun beperking, bieden alternatieven aan en werken aan hun communicatieve redzaamheid.
  • Leerlingen krijgen de ruimte om zelf initiatieven te ontwikkelen om leerervaringen op te doen. Wij zorgen ervoor dat deze initiatieven aansluiten op de leerdoelen.
  • Wij werken met leerlijnen.
  • Wij stemmen onze instructie en ondersteuning af op de behoefte van de leerling.
Begeleiding in het regulier onderwijs

Begeleiding in het regulier onderwijs

Voldoet uw kind aan de toelatingscriteria voor begeleiding vanuit Auris, dan krijgt uw kind een onderwijsarrangement toegewezen. Bij een ondersteuningsarrangement blijft het kind op de reguliere basisschool. Zo kan het kind de lessen gewoon blijven volgen en toch extra ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van voorbereidende begeleiding op lezen en taal.

Meer informatie over ondersteuning in regulier onderwijs
Auris Zorg

Auris Zorg

Dove en slechthorende kinderenĀ of kinderen metĀ een taalontwikkelingsstoornis kunnen zich vaak moeilijk uiten. Het is het soms lastig om contact te maken met vriendjes of om alleen te spelen. Hierdoor kan uw kind minder zelfvertrouwen hebben. Is dit zo bij uw kind of vindt u het lastig om contact te maken met uw kind? Of heeft u wellicht ondersteuning nodig bij de opvoeding?

Auris Zorg biedt verschillende mogelijkheden om u en uw kind te ondersteunen. Bijvoorbeeld met ambulante behandeling in gezinnen. U krijgt dan meer inzicht in de beperking van uw kind, waardoor het contact verbetert. Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar biedt Auris Zorg de naschoolse opvang STAP in Amersfoort en Bergen op Zoom. Voor kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar Auris ambulante behandeling: Krachttraining. Ook biedt Auris cursussen voor kinderen en voor ouders.

Naschoolse behandeling STAP Krachttraining

Downloads

Vragen?

Heb je vragen over de school of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.