Leerlijnen

Leerlijnen

In het onderwijs maken wij gebruik van leerlijnen voor al onze groepen. Deze staan in het groepshandelingsplan. In de leerlijnen staat welke doelen wij willen behalen en welke methodieken wij hiervoor gebruiken.

Daarnaast krijgt iedere leerling een individueel handelingsplan met een eigen aanpak. In in dit individueel handelingsplan staan in ieder geval eigen doelen op het gebied van leren leren, sociaal-emotionele ontwikkeling, communicatieve redzaamheid en taal.

In de begeleiding aan onze leerlingen bieden wij per groep maximaal drie arrangementen aan: het basisarrangement, het intensieve arrangement en het zeer intensieve arrangement.

  • Basisarrangement
    Dit is van toepassing op leerlingen die voldoen aan het niveau van de leerstof uit het groepsplan.
  • Intensief arrangement
    Deze zorg helpt leerling om mee te komen in het onderwijsaanbod. De leerling krijgt extra instructie, meer lestijd en wij zetten andere materialen in. Leerlingen met een intensief arrangement volgen het basisaanbod uit het groepsplan. Er zijn ook leerlingen bij wie het erg goed gaat in een vak. Deze leerlingen krijgen minder uitleg en/of wij geven hen extra uitdagende leermaterialen. De leerling blijft dan wel meedoen met het basisaanbod.
  • Zeer intensief arrangement
    Deze zorg bieden wij leerlingen voor wie het intensieve arrangement op bepaalde gebieden niet voldoende is. Op deze gebieden wordt zeer intensieve zorg verleend. Hierbij kunt u denken aan een eigen leerlijn, één-op-éénbegeleiding, aangepaste leerstof en materialen. De leerling blijft wel meedoen met het basisaanbod.

In de bovenbouw delen wij de leerlingen in in het lesstof aanbod aan de hand van de CITO-resultaten. Het grote verschil met de lagere groepen is dat wij bij deze leerlingen meestal al veel beter zicht hebben op wat ze aankunnen. We stappen dan vaker af van het basisaanbod. De Commissie van Leerlingzorg bepaalt in overleg met de leerkracht welk aanbod een leerling krijgt.

Urentabel

Leerlijnen