Auris Ammanschool Aurislogo

Groepsindeling

Wij hebben tien groepen van leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Elk jaar stellen wij opnieuw de groepen samen. Hierbij houden we rekening met de volgende punten.

 • Algehele ontwikkeling van de leerlingen en hun leeftijd.
 • Communicatieve vaardigheden van de leerlingen.
 • De ontwikkeling van het spreken en de taal.
 • De vorderingen die door de leerlingen zijn gemaakt in verschillende vakken.
 • De ontwikkelde sociale vaardigheden.
 • Verwachtingen ten aanzien van verdere ontplooiing.

Hieronder vindt u per groep de groepshandelingsplannen.
Groep 1
Groep 2A
Groep 2B
Groep 3
Groep 3-4
Groep 4
Groep 5
Groep 6-7A
Groep 6-7B
Groep 7-8 

 • Samen
 • Samen

  We leren van elkaar en met elkaar. Samen spelen en samenwerken vinden we belangrijk. Samen met de leerling, de ouders en collega's werken we aan de ontwikkeling van de leerlingen. Er is een nauwe samenwerking tussen de leerkracht, de assistent en de logopedist in de groep. 

 • Resultaatgericht
 • Resultaatgericht

  We willen eruit halen wat erin zit. De school is een open en transparante omgeving. We bieden de leerstof aan op grond van doelen, uitdaging en motivatie. De doelen zijn gekoppeld aan leerlijnen voor alle vakken. Wij houden hierbij rekening met de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Talenten van leerlingen en professionals worden optimaal benut. 
 • Betrokken
 • Betrokken

  Op de Ammanschool werkt een betrokken team. Leerlingen zijn en worden betrokken bij de eigen ontwikkeling. Aan de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt extra aandacht besteed. In de school heerst een positief leerklimaat, waarin de ontwikkeling van de leerling centraal staat. 

 • In ontwikkeling
 • In ontwikkeling

  We vinden vernieuwing belangrijk. Om bij te blijven, staan we open voor veranderingen. Op deze manier bieden we leerlingen een uitdagende leeromgeving waarin zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

 • Communicatie
 • Communicatie

  Gedurende de dag wordt er veel aandacht besteed aan taal, gesprekken en communicatie. De communicatieve ontwikkeling komt niet alleen terug bij de taalles. Ook bij creatieve vakken zoals gymnastiek, wereldoriëntatie en sociaal-emotionele ontwikkeling staat communicatie centraal. We gebruiken verschillende middelen en manieren van werken. Leerstof maken we beeldend met pictogrammen, het digibord, foto's en tekeningen. Bovendien maken we gebruik van ondersteunende gebaren.